RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia

Poradnik RODO

Konieczność opracowania i wdrożenia procedur oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, to odpowiedzialność administratora danych w świetle RODO.

więcej »

Administrator danych musi sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych, zawierający podstawowe wymagane informacje.

więcej »

Na administratora nałożono obowiązek ochrony danych osobowych i zgód opiekunów prawnych osób nieletnich.

więcej »

Administrator zobowiązany jest wprowadzić techniczne elementy ochrony danych osobowych. Oprócz elektronicznych zabezpieczeń, należy wdrożyć techniczne środki ochrony danych.

więcej »
Kiedy ma miejsce udostępnienie danych, a kiedy powierzenie ?
więcej »

Dane wspólników będących osobami fizycznymi są danymi osobowymi w rozumieniu RODO.

więcej »

Administrator zlecający czynności podmiotowi zewnętrznemu, zobowiązany jest sporządzić stosowną dokumentację, w tym egzekwować od podmiotu przetwarzaącego środki bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

więcej »

Monitoring zainstalowany w na zewnątrz budynków dla celów bezpieczeństwa - niestety nie powinien obejmować fragmentu ulicy. Zasada bezpieczeństwa kłóci tu się z zasadami RODO.

więcej »

Osoby, której dane dotyczą należy uwzględnić w klauzuli informacyjnej odnośnie monitoringu wizyjnego.

więcej »