RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / 10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - powołanie Inspektora Ochrony Danych

10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - powołanie Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD), to nowa osoba w organizacji, odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych, ale też za raportowanie naruszeń do urzędu kontroli. Powołanie IOD jest obligatoryjne dla podmiotu, który prowadzi swoją działalność, przetwarzając dane zwykłe lub szczególne na dużą skalę lub jest podmiotem publicznym.

Obligatoryjnie IOD muszą powołać:

organy i podmioty publiczne np.: szkoły, uczelnie publiczne, urzędy gmin, jednostki pomocy społecznej, spółki komunalne itp.,

firmy, które regularnie i systematycznie przetwarzają i monitorują dane osobowe np. firmy telekomunikacyjne, reklamowe, badawcze, ubezpieczyciele, marketingowe itp.,

szpitale, przychodnie,

inne, które wymieniają przepisy.

IOD powinien posiadać wiedzę ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych, aby odpowiednio kierować polityką bezpieczeństwa danych w organizacji.