RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / 10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - procedury i klauzule

10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - procedury i klauzule

Konieczność opracowania i wdrożenia procedur oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, to odpowiedzialność administratora danych w świetle RODO.

Nowe obowiązki to poważne wyzwanie dla administratora, ze względu na brak „gotowych” rozwiązań/regulacji. RODO nie wskazuje wprost, jakie dokumenty, procedury i polityki należy wdrożyć. Ogólnie wspomina, że to podmiot musi się wykazać starannością w zabezpieczeniu tych procesów, aby podczas przetwarzania danych osobowych nie doszło do nieprawidłowości.

Administrator danych na etapie pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany, m.in. do podania informacji o podstawie prawnej przetwarzania, danych kontaktowych administratora, okresie przechowywania danych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, powołanym IOD, itp.

Pracownicy także powinni być upoważnieni do przetwarzania danych administratora w określonym czasie i zakresie.