RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Aktualności RODO / Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Przywidziano kary za brak wdrożonego RODO  w firmach i podmiotach publicznych.

Pracownicy UODO sprawdzą też, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

W 2019 roku UODO przyjrzy się bliżej takim podmiotom, jak: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze, sprawdzając zastosowanie przez nie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych.

Ponadto UODO będzie kontynuował kontrole z 2018 roku, które dotyczą m.in. miejskiego monitoringu wizyjnego.

Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w w/w obszarach działalności. Kary za brak wdrożonego RODO są wysokie. warto ich uniknąć.

Treść ze strony: https://uodo.gov.pl/pl/138/679?fbclid=IwAR1x3zjzbCLcfI6L7ajL6EvSso_QmRegiK5ytbDPwg1q3C9YKrlpSIQvet8