RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / Monitoring wizyjny - prawa osób, której dotyczy.

Monitoring wizyjny - prawa osób, której dotyczy.

W klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego należy uwzględnić prawa osób:

a) dostępu do danych dotyczących danej osoby,

b) sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.